IZDELKI

Splošni Prodajni Pogoji

Splošni prodajni pogoji Shop d.o.o., Godovič 155, 5275 Godovič določa v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. št. 14/2003) in v skladu z Obligacijskim zakonikom (Ur. l. št. 83/2001) dne 27. 6. 2004 naslednje splošne pogoje poslovanja:
 
Preambula 
Shop d.o.o. je pooblaščen, da pod blagovno znamko "Engelbert Strauss" v Sloveniji ekskluzivno prodaja in zastopa produkte podjetja Engelbert Strauss. Pogodbe, sestavljene na osnovi teh splošnih pogojev poslovanja, se sklepajo samo med podjetjem Shop d.o.o in njegovimi odjemalci. Podjetje Engelbert Strauss v nobenem trenutku ni pogodbena stranka.
 
Katalog 
V katalogu so navedeni glavni podatki o izdelkih, modeli so dodani zaradi obvestila o videzu izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od resničnega stanja izdelkov. Označenih cen (cene so brez DDV) prodajalec v tem času ne spreminja. Prodajalec mora kupca najkasneje po prejemu naročila obvestiti o napaki v katalogu.
 
Dobava
Hitra dobava: vse izdelke, ki so na zalogi, boste prejeli v roku 15 dni. Prodajalec dobavi blago v celoti ali v delnih dobavah. Rok za dobavo znaša 15 dni od prejema naročila, oziroma največ 3 mesece. Prodajalec blago dobavi, če je na razpolago. Če prodajalec v roku 3 mesecev blaga ne more dobaviti, je pogodba razvezana. Prodajalec pošiljki priloži račun, splošne pogodbene pogoje in druge dokumente (garancijski list, ...), če je s predpisom tako določeno, razen če je kupec listine že prejel. Dejanja ob dobavi blaga lahko za kupca opravi kdorkoli, ki živi ali dela na označenem naslovu.
 
Pravna pravila 
Pogodba o nakupu je sklenjena, ko prodajalec prejme naročilo, razen če prodajalec kupca takoj ko je mogoče obvesti, da določenega blaga ni na razpolago ali ga, takoj ko je mogoče, obvesti, da ne sprejema naročila (obstoječi dolgovi, mladoletnost...).
 
Varstvo osebnih podatkov 
Kupec dovoli prodajalcu obdelavo osebnih podatkov za statistične namene in za pošiljanje reklamnih sporočil. Kupec dovoli, da prodajalec posreduje osebne podatke dobavitelju v tujini, ki jih lahko uporablja pod enakimi pogoji, kot veljajo za prodajalca.
 
Odgovornost prodajalca 
Prodajalec odgovarja za napake izdelka in za obveznosti iz garancije v skladu z zakonom. Garancijski pogoji so razvidni iz garancijskega lista, ki ga kupec prejme ob dobavi blaga. Garancija velja eno leto, šteto od datuma izročitve blaga. Servis na podlagi uveljavljanja garancije opravlja prodajalec sam. Prodajalec ni dolžan računati s posebnimi potrebami kupca glede uporabe blaga in ne odgovarja za nastalo škodo zaradi nezmožnosti uporabe blaga. Obraba zaradi uporabe ne more biti razlog za reklamacijo.
 
Plačilni pogoji 
Za fizične osebe in za pravne osebe, ki z nami nimajo sklenjene pogodbe in/ali niso stalne stranke, se praviloma zahteva avans. Blago v vrednosti do 420 EUR lahko tudi za podjetja in samostojne podjetnike pošljemo po povzetju. Podjetja, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo plačajo blago po računu v roku 30 dni. Kupec, ki poravna kupnino ob dobavi in sicer gotovinsko, mu ob prevzemu pošiljke pošta zaračunava provizijo za transfer denarja po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Prodajalec ni dolžan dobaviti oz. izročiti blaga, če kupec ne poravna zapadle obveznosti. Če je kupec v zamudi s plačilom, dolguje tudi zakonite zamudne obresti in stroške opominov.
 
Pravice kupca 
Nakup je popolnoma brez tveganja: Če s prejetim blagom niste zadovoljni, ga lahko nerabljenega v roku 15 dni vrnete na naslov: Shop d.o.o., Godovič 155, 5275 Godovič. Blago mora imeti originalno pritrjene vse oznake in mora biti zapakirano v originalni embalaži, pošlje pa se ga kot paketno pošiljko brez odkupnine. Prodajalec najkasneje v 15 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne že opravljena plačila. Ce je kupec neupravičeno vrnil blago, prodajalec poskrbi za hrambo blaga, kupec pa povrne nastale stroške. Kupec vrne blago v originalni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Izjave, pripombe ali ugovore, ki se tičejo oglaševanja ali pogodbe, sporoči kupec na naslov Shop d.o.o., Godovič 155, 5275 Godovič ali na telefon 082 00 55 88.
 
Stroški pošiljanja 
Stroški pošiljanja znašajo 5,95 EUR. Če je pošiljka dobavljena v več paketih, se plača samo eno poštnino. Možen je tudi osebni prevzem pošiljke v našem skladišču. Za naročila nad 150,00 EUR ne zaračunavamo stroškov pošiljanja.

Z ali BREZ DDV?

Cene lahko prikažemo skupaj z DDV za naše fizične kupce.

Prosimo izberite: